اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

    به پورتال اطلاع رسانی اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت خوش آمدید.     

چهار شنبه 1401/5/26 ساعت 15:57

عنوان

مانی طالبی

متولد:1364/11/25/ نشانی الکترونیکی: (talebi. mani.so@gmail.com)

کارشناس تکنولوژی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، 1389.

 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای‌ (از گرایشات رشته شهرسازی): دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- شهریور 1392‌؛  معدل: 17:78.

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: «تحلیل نابرابری سطوح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان گیلان»:  استاد راهنما: دکتر واراز مرادی مسیحی- استاد مشاور: دکتر ناصر عظیمی دوبخشری.

 مقالات علمی پژوهشی

 • تحلیل فضایی محرومیت‌های توسعه‌یافتگی (مطالعه‌ی موردی: شهرستان‌های استان گیلان)؛ نویسندگان: واراز مرادی مسیحی، مانی طالبی‌، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های جغرافیای انسانی، بهار 1396، شماره 99.

 Scientific-research articles

Spatial analysis about development limitations (Case study: Counties of Guilan Province)

Authors: Varaz Moradi Masihi:  Assistant Professor, Department of Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran

Mani Talebi: M.Sc. in Regional Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran, Journal of Human Geography Research Quarterly- In Iran, Doi: 10.22059/jhgr.2017.53654, Volume 49, Issue 1, Spring 2017, 55-68.

 • تحلیل ساختاری شاخص‌های توسعه‌ی پایدار روستایی. مورد: دهستان‌های شهرستان صومعه‌سرا؛ نویسندگان: واراز مرادی مسیحی، مانی طالبی، نشریه علمی – پژوهشی اقتصاد فضا و توسعه‌ی روستایی. (پياپي 21)، پاييز 1396 شماره 3.

کتاب‌ها

 •   مجموعه مقالات رهیافت‌های توسعه‌ی پایدار شهری در دوران بیماری‌های همه‌گیر( محدوده‌ی مطالعات:شهر رشت )/ ویراستار علمی مانی طالبی کنفرانس ملی شهرهایی برای مردم ( نخستین : ۱۴۰۰ : رشت)  [ برگزارکننده شهرداری رشت با همکاری دانشگاه گیلان ]. رشت: نشر سپیدرود‏‫، ۱۴۰۰.‬
 • برندسازی شهری در بستر بازآفرینی شهر رشت، جلد اول: دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و مصادیق - از مجموعۀ بازآفرینی شهری پایدار (۱) - نویسندگان: مانی طالبی، رضا ویسی، مسلم گنجی افسوران، فاطمه عاشوری پیشوری، نرجس محجوب جلالی. زیر نظر دکتر سیدمحمدعلی ثابت‌قدم. رشت: نشر رمه، 1395.
 • راهنمای گردشگری شهر خلاق رشت؛ پدیدآورندگان: مانی طالبی‌، رضا ویسی‌، مسلم گنجی‌افسوران‌، طاهره‌سادات جلالی‌فر ، مریم غلامی ، سحر بزرگ‌چنانی. رشت: سپیدرود‏، ۱۳۹۶.
 •  تلخیص پایان‌نامه‌های حوزه‌‌ی مدیریت شهری، به کوشش مسلم گنجی‌افسوران، رضا ویسی، نرجس محجوب‌جلالی، مانی طالبی، فاطمه عاشوری. رشت: سپیدرود، ‏۱۳۹۶.

 

 

همایش‌های بین المللی و ملی 

 • دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

1. ارزیابی نقش آسایش محیطی پیاده‌راه بافت مرکزی شهر رشت بر میزان رضایت‌مندی و هویت‌مندی شهروندان، در نخستین پروژه‌ی بازآفرینی شهری در ایران- نویسندگان: مانی طالبی - رضا ویسی - مسلم گنجی افسوران – طاهره سادات جلالی‌فر- فاخته پریوش

Assessing the role of environmental comfort of the sidewalk in the central part of Rasht city on the level of satisfaction and identity of citizens in the first urban regeneration project in Iran. Authors: Mani Talebi - Reza Veisi - Moslim Ganji Afsouran - Tahereh Sadat Jalalifar - Fakhteh Parivash, 10th International Conference on Economics and Management - May 10, 2017 - Islamic Azad University, Rasht Branch.

 • نخستین همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری، آذر ۹۵ ، توسط شهرداری تهران

2.  «بررسی جایگاه زنان در فرایند بازآفرینی شهری پایدار (نمونه موردی: شهر رشت)» نویسندگان: رضا ویسی، مسلم گنجی افسوران، مانی طالبی، فاخته پریوش

Study of the position of women in the process of sustainable urban regeneration (case study: Rasht)" Authors: Reza Veisi, Moslem Ganji Afsouran, Mani Talebi, Fakhteh Parivash. First International Conference on Woman and Urban Life, 11 - 12 December 2016. Tehran (Iran). 11 - 12 December 2016. Tehran (Iran), by Tehran Municipality.

 •  دو مقاله (گزینش برای سخنرانی) در کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم؛ رشت: 14/6/1395؛ (با حمایت دانشگاه لوتروان کالیفرنیا)

 «ارزیابی نقش بازآفرینی شهری بر مدیریت شهری پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهر رشت)»: مانی طالبی،مسلم گنجی افسوران ،رضا ویسی ،فاطمه عاشوری

4. «راهبردهای توسعه گردشگری پایدار شهر رشت»: مانی طالبی،فاطمه عاشوری، مسلم گنجی افسوران ،رضا ویسی

Talebi, Mani, Moslem Ganji Afsouran, Reza Veisi, Fatemeh Ashouri. Assessing the role of urban regeneration on sustainable urban management (Case study: Rasht)": (Selected for Speech at the Conference) at the International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the 3rd Millennium, 14/6/1395; (Sponsored by the University of Lutheran, California)  

Talebi, Mani, Fatemeh Ashouri, Moslim Ganji Afsouran, Reza Veisi, Strategies for Sustainable Tourism Development in Rasht": (Selected for Speech at the Conference) at the International Conference on Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment in the 3rd Millennium, 14/6/1395; (Sponsored by the University of Lutheran, California)  

 • مقاله (گزینش برای سخنرانی) در دومین کنفرانس بين المللى حسابدارى، مديريت و نوآوری در کسب و کار؛ رشت: 13/6/1395؛ (با حمایت دانشگاه لوتروان کالیفرنیا)

 

5. اولویت­بندی پیش­ران­های توسعه­ی شهر خلاق خوراک­شناسی رشت: مانی طالبی،مسلم گنجی افسوران،رضا ویسی ،فاطمه عاشوری

 • Talebi, Mani, Moslim Ganji Afsouran, Reza Veisi, Fatemeh Ashouri, Prioritizing the development drivers of the creative city of Rasht:, The 2nd International Conference on Accounting, Business Management and Innovation, Rasht 2016-09-03; (Sponsored by the University of Lutheran, California and Rasht municipality in IRAN)

 

 • دو مقاله در سومین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری ، دانشگاه شهید بهشتی (۸ الی ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴):
 • Positioning 16 counties of Guilan province in terms of social dimensions of sustained development  (Mani Talebi -‌ Varaz Moradi Massihi), Third international conference of civil engineering, architecture and urban development, Shahid Beheshti University - Iran, 29-31 December 2015.

 

7. جست و جوی معنا در معماری معاصر (رهیافتی از اثر به متن)؛ نویسنده: مانی طالبی

 • Seeking for meaning in contemporary architecture (Approach from "work" to "text"); Author: Mani Talebi. Third international conference of civil engineering, architecture and urban development, Shahid Beheshti University - Iran, 29-31 December 2015.

 

 • دو مقاله در همایش ملی شهر خلاق: ایده ها و چالش ها- آبان ۱۳۹۲ - سازمان منطقه آزاد قشم

8.  ارزیابی فرصتهای ایجاد شهر خلاق در منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی: مانی طالبی- زهرا جمشیدی صالح- زهرا علیخواه شیرایه.

Talebi, Mani - Zahra Jamshidi Saleh- Zahra Alikhah Shirayeh, Evaluating the opportunities to create a creative city in the Anzali Free Trade-Industrial Zone.  - National Conference of creative ideas and challenges In Iran, November 2013 - Qeshm Free Zone Organization.

 

9.  ارزیابی قابلیت های فرهنگی موزه‌ی میراث روستایی گیلان، فرصتی برای تبدیل رشت به شهری خلاق: زهرا علیخواه شیرایه، مانی طالبی ، زهرا جمشیدی صالح.

Alikhah Shirayehو Zahra Talebi, Mani - Zahra Jamshidi Saleh, Assessment of cultural capabilities of the Guilan Rural Heritage Museum, an opportunity to turn Rasht into a creative city: Zahra Alikhah Shirayeh, Mani Talebi, Zahra Jamshidi Saleh. National Conference of creative ideas and challenges, In Iran, November 2013  - Qeshm Free Zone Organization.

 • چهار مقاله و یک سخنرانی در اولین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار آبان 1392 (همدان - دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان)

10. ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش گردشگران استان گیلان به حمل و نقل ریلی پس از احداث راه آهن قزوین- رشت- انزلی - آستارا؛ (گزینش برای سخنرانی): مانی طالبی- زهرا جمشیدی صالح

Talebi, Mani., Jamshidi Saleh, Zahra. Evaluation of the factors affecting on the tendency of tourists in Guilan province to rail transportation after the construction of Qazvin-Rasht-Anzali-Astara railway;. First National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability, In Iran. (Selected for Speech at the Conference) November 30, 2013; Hamedan-Shahid Mofateh College, Iran.

11.  ارزیابی قابلیت های گردشگری سلامت در استان گیلان: مانی طالبی- زهرا جمشیدی صالح

Talebi, Mani., Jamshidi Saleh, Zahra. Evaluation of health tourism capabilities in Guilan province: Mani Talebi - Zahra Jamshidi Saleh. First National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability,In Iran. November 30, 2013; Hamedan-Shahid Mofateh College, Iran.

12.  ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در  موزه میراث روستایی گیلان: مانی طالبی- زهرا جمشیدی صالح

Talebi, Mani., Zahra Jamshidi Saleh. Evaluation of effective factors on tourism development in Guilan Rural Heritage Museum. First National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability, In Iran. November 30, 2013; Hamedan -Shahid Mofteh College, Iran.

13. ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی(مطالعه‌ی موردی:دهستان اوشیان شهرستان رودسر): زهرا جمشیدی صالح - مانی طالبی

Jamshidi Saleh, Zahra., Talebi, Mani. Evaluation of effective factors on rural tourism development (Case study: Oshian village of Rudsar city). First National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability, In Iran. November 30, 2013; Hamedan -Shahid Mofteh College, Iran.

نشریات استانی

Provincial publications

Talebi, Mani. A look at the life and career of Abolhassan Ebtehaj, Gileva Magazine, No. 129, February 2015.

 • مقاله « نگاهی به زندگی و کارنامه ی ابوالحسن ابتهاج» مجله گیله وا- شماره 129-بهمن ۱۳۹۳.
 • فرهنگی به نام پدر (در وصف استاد فرامرز طالبی)، نشریه ره‌آورد گیل، بهمن و اسفند 1395. شماره71-72.
 • Talebi, Mani. A culture in the name of the father (in the description of Professor Faramarz Talebi), Rahavard Gil, 2016.

 

سوابق اجرایی

کارشناس حوزه مطالعات و پژوهشدر شهرداری رشت  از دی ماه 1394 تا کنون

فعالیت‌های مردم‌نهاد (همکاری با گروه معماری خانه فرهنگ گیلان و پایه‌گذاری دو نشست تخصصی در زمینه‌ی توسعه پایدار شهری 1394-1395) 
 • اولین نشست از سلسله نشست‌های توسعه پایدار شهری با عنوان «بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی پیاده‌راه‌سازی در رشت» بیست و سوم آذرماه 1394؛ گروه معماری خانه فرهنگ گیلان با همکاری پژوهشکده گیلان‌شناسی دانشگاه گیلان در سالن این پژوهشکده.
 • دومین نشست از سلسله نشست‌های توسعه پایدار شهری با عنوان «بررسی عملکرد مدیریت پسماند شهری» به همت گروه معماری خانه فرهنگ گیلان و با همکاری سازمان نظام مهندسی استان گیلان در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 در سالن اجتماعات نظام مهندسی ساختمان استان گیلان.

 

فعالیت‌های حوزه معماری و میراث فرهنگی

 • رولوه و برداشت مجدد به منظور افزودن الحاقات نقشه‌های ابنیه تاریخی و مذهبی شهر ماسوله: مساجد کشه‌سر، قنبر‌آباد، ریحانه‌بر، خانه‌بر و مسجد جامع ماسوله و همین طور امامزاده عین علی و امامزاده عون ابن علی، زیر نظر گروه باستان‌شناسی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهر تاریخی ماسوله– به سرپرستی زنده‌یاد بهروز همرنگ - در تابستان 1391.
 • ثبت ملی حمام قُرُق تالش(رولوه و مستندسازی) همکاری با اداره کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از طرف سازمان استان گیلان- 1391.

 

آرمان هوسمی

 

محمدرضا فروتن

محمدرضا فروتن

کارشناس مدیریت جهانگردی 

کارشناش ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی گرایش تحول )

دبیر انجمن های علمی دانشگاه پیام نور مرکز رشت ۸۸الی ۹۱

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گیلان ۹۰الی ۹۲

مسئول شورای سیاست گذاری سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر رشت دوره پنجم

مدیر انجمن دانشجویان و دانش آموختگان گردشگری استان ۸۸الی ۹۴

مشاور مدیرعامل سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری رشت ۸۹الی ۹۲

مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت 

معاون سیما،منظر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری رشت ۹۹-۱۴۰۰