اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت

    به پورتال اطلاع رسانی اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت خوش آمدید.     

شنبه 1398/9/23 ساعت 19:22

نخستین جلسه دیوار سنن

 

 

برگزاری میزگرد تخصصی با عنوان «بازخوانی آیین ها و سنن شهر رشت»در اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

 

میزگرد تخصصی «بازخوانی آیین ها و سنن شهر رشت » با حضور فرهیختگان حوزه فرهنگی و هنری شهر رشت، آقایان واهانیان، طالبی ، مرتاض هجری و دکتر امیدی و ...و متین عاشوری «مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت»، نرجس محجوب« رئیس اداره مطالعات و پژوهش » و کارشناستان حوزه مطالعات و پژوهش شهرداری رشت برگزار گردید.

 

در این جلسه که به منظور بررسی و مطالعه آیین ها و سنن شهر رشت و گونه بندی آنها و در راستای انعکاس موضوع در حیطه فضاهای شهری در جهت ارتقاء هویت شهری و آشنایی آحاد مردم و به ویژه نسل جوان جامعه با آیین ها و سنن شهر رشت ، ضمن حفظ و نگهداری این گنجینه های فرهنگی برگزار گردید ، فرهیختگان شهری حاضر در جلسه به صورت تعاملی با سایر افراد حاضر در جلسه (مدیران و کارشناسان )به ارائه نقطه نظرات خود در ارتباط با موضوع جلسه پرداختند.

با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع دومین میزگرد «بازخوانی آیین ها و سنن شهر رشت» در هفته های آتی برگزار خواهد گردید.